Vormen van budgetbeheer

Afhankelijk van de situatie en problematiek van de cliënt wordt bepaald welke zwaarte of vormen van budgetbeheer bij de cliënt past. Deze keuze wordt vastgesteld tijdens het intakegesprek, waarbij het oordeel van de budgetbegeleider doorslaggevend is. Periodiek wordt bezien of de gekozen vorm nog steeds de juiste is. 

Iedere cliënt beschikt over een eigen bankrekening, waarop het inkomen gestort wordt, zijnde de beheerrekening. Daarnaast heeft de cliënt meestal een tweede bankrekening, zijnde de leefgeldrekening, waarop het weekgeld/huishoudgeld wordt gestort.

Mogelijkheden

Administratief Licht / Financieel Beheer

Administratief Licht is de meest eenvoudige soort van de vormen van budgetbeheer, waarbij na binnenkomst van het inkomen slechts één betaling wordt ingehouden en het restant van het inkomen direct naar de cliënt wordt doorgestort. Hierbij kan gedacht worden aan reservering van de maandelijkse schuldaflossingstermijn of betaling van de lopende huur.

Budgetbeheer Basis

Bij dit beheer worden vaste lasten zoals huur, energie en zorgverzekering doorbetaald en wordt het huishoudgeld of leefgeld naar de cliënt overgemaakt. Het Basisbeheer kan in principe ook aan cliënten op afstand geboden worden.

Budgetbeheer Plus

Naast doorbetaling van de vaste lasten en schuldaflossingen worden ook voorbereidende werkzaamheden voor belastingaangifte uitgevoerd bij het Plusbeheer. Bij deze vorm van Budgetbeheer is maandelijks contact tussen budgetbegeleider en cliënt mogelijk.

Budgetbeheer Totaal

Budgetbeheer Totaal is bedoeld voor personen voor wie een intensief budgetbeheertraject nodig is, inclusief frequent contact en bijvoorbeeld ook de verzorging van jaarlijkse belastingaangifte.
Deze vorm wordt vaak kortdurend ingezet bij cliënten met complexe schuldenproblematiek. Hierbij is frequent overleg nodig met cliënt en externe hulpverleners of partijen. Te denken valt bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, waarbij voorafgaand aan acceptatie door een schuldhulpverleningsorganisatie voorlopige schuldregelingen noodzakelijk zijn. Na verloop van tijd, na stabilisatie van de (financiële) situatie van de cliënt, is een lichtere vorm van budgetbeheer dan een logisch vervolg.

Budgetbeheer aanvragen voor uzelf of iemand anders

%d bloggers liken dit: