Aanmelden/Werkwijze

Onze dienstverlening is bedoeld voor personen die (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig hun geldzaken te beheren. Stichting Budgethulp is er op gericht om cliënten tijdelijk te ondersteunen en begeleiden zodat wanneer mogelijk, de cliënt uiteindelijk zelf weer het beheer over de eigen financiën kan voeren. Op deze pagina kunt u aanmelden voor onze diensten.

Basis voor de dienstverlening is altijd een budget(begeleiding)plan.
Een dergelijk plan stelt de stichting op in overleg met de cliënt.
Uniek voor Stichting Budgethulp is de mogelijkheid van cliëntencontact op de locaties Maassluis en Delft.

Onze dienstverlening bestaat uit meerdere fasen. Klik op de link voor meer informatie:

1. Aanmelden

2. Intakegesprek

3. Inventarisatiefase

4. Start budgethulp

5. Beëindiging budgethulp

Aanmelden

Op beide locaties is een vrijblijvend aanmeldspreekuur mogelijk. Neem wel een compleet ingevuld aanmeldformulier mee inclusief stukken van de checklist. U kunt zich ook aanmelden per post of email middels een ingevuld aanmeldformulier. Na ontvangst maken wij een afspraak.
Ook kunt u een informatief gesprek op afspraak hebben over de keuze van budgetbeheer of beschermingsbewind.

Tijdens het aanmeldgesprek vindt een eerste gegevensuitwisseling en beoordeling plaats. Wij vragen u daarom een ingevuld aanmeldformulier en enkele papieren en (bewijs)stukken (zie checklist) mee te nemen naar het aanmeldspreekuur. Deze kunt u via de links hieronder downloaden.

Budgetbeheer aanvragen voor uzelf of iemand anders:

Voor Budgethulp Maassluis:

Vul het in, sla het op en stuur naar: aanmeldingmaassluis@stichtingbudgethulp.nl

Voor Budgethulp Delft: 

Vul het in, sla het op en stuur naar: aanmeldingdelft@stichtingbudgethulp.nl

LET OP: Op de laatste pagina van het aanmeldformulier vindt u de Checklist voor documenten die nodig zijn om de hulp snel te kunnen starten. Zodra wij alle benodigde documenten hebben, kunnen we een intakegesprek met u inplannen!

Locatie/aanmeldspreekuurtijden>>

terug naar boven

Intakegesprek

In het intakegesprek krijgt u/uw cliënt uitleg over onze werkwijze. Daarbij worden financiële en persoonlijke gegevens van de u/uw cliënt besproken en vastgelegd.
De budgethulp-overeenkomst komt ook aan de orde. U/Uw cliënt moet deze ondertekenen alvorens de budgethulp van start kan gaan. In deze overeenkomst staat aangegeven welke vorm van budgethulp ingezet zal worden, zoals budgetbeheer, beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

Wij gaan er van uit dat het intakegesprek op de locatie van Stichting Budgethulp plaatsvindt. Kan dat niet? Dan is het mogelijk dat wij bij u/uw cliënt op huisbezoek  gaan.

Op onze locatie Delft voor Budgethulp is er een inloop aanmeldspreekuur. Dit spreekuur is kosteloos en vrijblijvend. Een afspraak maken hiervoor is verplicht

terug naar boven

Inventarisatiefase

Na het intakegesprek begint de inventarisatiefase. Hier krijgt de cliënt een vaste budgetbegeleider toegewezen om gezamenlijk de situatie van de cliënt in kaart te brengen. Er wordt een start gemaakt met het opstellen van het budgetplan, waarin duidelijk wordt vastgelegd welke betalingen worden uitgevoerd.
 
Afhankelijk van de duur en het verloop van de budgethulp zal deze budgetbegeleider voor die als vaste contactpersoon fungeren. Dit heeft twee voordelen:

  • de budgetbegeleider raakt goed op de hoogte van de persoonlijke situatie en achtergrond van de cliënt
  • voor de cliënt is duidelijk hoe en op welk moment hij/zij belangrijke vragen kan stellen

Zo verloopt het contact met de cliënt via korte lijnen.

terug naar boven

Start budgethulp

Het daadwerkelijke budgetbeheer gaat van start zodra er een budgetbeheerrekening en een pinrekening met pinpas voor de cliënt beschikbaar is en hierop een toereikend inkomen op gestort is.

  • De betalingen worden uitgevoerd volgens het budgetplan.
  • De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een inkomen en/of voldoende saldo. Rood staan is niet mogelijk.
  • Wijzigingen en poststukken worden tijdig doorgegeven of gemeld.
  • Voor contact tussen cliënt en budgetbegeleider dient tijdig een agenda-afspraak gemaakt te worden.

terug naar boven

Beëindiging budgethulp

De periode van budgetbeheer varieert per cliënt. Bij budgetbeheer voor cliënten met schuldenproblematiek is de looptijd in de regel ongeveer 36 maanden (per 1 juli 2023 is dit 18 maanden).
De budgethulpovereenkomst kan in principe zowel door de cliënt als de budgetbegeleider opgezegd worden met in achtneming van een opzegtermijn van een maand.

Voor bewindvoering en curatele geldt dat beëindiging alleen mogelijk is met een uitspraak van de rechter.
Het zorgvuldig afsluiten van budgethulp omvat een aanzienlijk aantal handelingen, waarvoor eenmalig een apart tarief in rekening wordt gebracht. Ter afronding van de budgethulpperiode wordt de cliënt uitgenodigd voor een afsluitgesprek, waarin alle beheerstaken formeel aan de cliënt worden overdragen en mondelinge toelichting mogelijk is.

terug naar boven