Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen met:

  • Een verstandelijke beperking
  • Een psychiatrisch ziektebeeld
  • Een verslaving
  • Dementie

Wanneer de financiële belangen onder bewind zijn gesteld mag die persoon niet meer zelfstandig beslissen over aankopen of verkopen. Beschermingsbewind wordt ingesteld door uitspraak van de rechter en kan ook slechts beëindigd worden na uitspraak door de rechter.
De bewindvoerder beheert het inkomen en zorgt dat alle financiële verplichtingen voldaan worden, zolang er voldoende geld beschikbaar is.
De kantonrechter bepaalt welke goederen (bijvoorbeeld spaargeld, inkomen, woning) onder bewind komen te staan en roept de bewindvoerder jaarlijks op om rekening en verantwoording af te leggen aan de cliënt, de rechtbank en een accountant.
De bewindvoerder en de kantonrechter dragen uiteindelijk gezamenlijk zorg voor een verantwoord beheer van de financiën en goederen van de cliënt.
Bij schuldenproblematiek werkt Stichting Budgethulp altijd samen met een schuldhulpverlenende instantie.

Zoekt u een bewindvoerder?
Hieronder vindt u de formulieren en brochures voor meer informatie. Er bestaat ook een aanmeldspreekuur voor een adviesgesprek (op afspraak) op de voor u dichtstbijzijnde locatie van Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis. Volg deze link om contact op te nemen.

Aanmelden?

Terug naar boven>

%d bloggers liken dit: