Mentorschap


Wat is mentorschap?

Mentorschap binnen de zorgsector speelt een cruciale rol bij het coördineren van beslissingen met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van cliënten. Het is een proces waarbij een mentor wordt aangesteld om dit traject te begeleiden en actieve betrokkenheid van de cliënt te bevorderen. Hierdoor wordt de afstemming van beslissingen op de persoonlijke overtuigingen van de cliënt verbeterd. Het voornaamste doel van mentorschap is het voorkomen van misbruik, waarbij de zorg voor onze cliënten in lijn is met hun behoeften

Mentorschap Stichting Budgethulp

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Mentorschap is bedoeld voor personen die niet langer in staat zijn om zelfstandig (volledig) op te komen voor hun zorgbelangen. Dit kan het gevolg zijn van diverse factoren, zoals een verstandelijke beperking, ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. In situaties waarin iemand een beperkt sociaal netwerk heeft, wordt vaak gekozen voor de aanstelling van een professionele mentor. Deze mentor fungeert als vertrouwenspersoon, begeleider, contactpersoon en adviseur. Ze dragen zorg voor de coördinatie van beslissingen omtrent de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt.

Een mentor heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken. Ten eerste fungeert de mentor als vertrouwenspersoon voor de cliënt. Ze zijn er om naar de cliënt te luisteren, hun zorgen en behoeften te begrijpen en op te komen voor hun belangen. Ten tweede is de mentor een begeleider die de cliënt ondersteunt bij het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot hun zorg. Ze bieden informatie, advies en begeleiding om ervoor te zorgen dat de cliënt geïnformeerde keuzes kan maken.

Daarnaast vervult de mentor de rol van contactpersoon. Ze communiceren met verschillende zorgverleners, familieleden en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de behoeften en wensen van de cliënt. Dit bevordert een samenhangende aanpak in de zorgverlening.

Tot slot fungeert de mentor als adviseur. Ze hebben kennis van de zorgsector en kunnen de cliënt informeren over beschikbare zorgopties, rechten en procedures. Ze kunnen ook bemiddelen bij conflicten of geschillen die kunnen ontstaan tussen de cliënt en zorgverleners.

Zoekt u een mentor?
Hieronder vindt u de formulieren en brochures voor meer informatie. Er bestaat ook een aanmeldspreekuur voor een adviesgesprek (op afspraak) op de voor u dichtstbijzijnde locatie van Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis. Volg deze link om contact op te nemen.

Aanmelden?

Terug naar boven >