Tarieven

Voor de dienstverlening van Budgethulp betalen cliënten een vastgesteld uurtarief, omdat deze tarieven worden bepaald door het Ministerie van Justitie en veiligheid.
Afhankelijk van het inkomen worden deze kosten voor veel klanten volledig of gedeeltelijk vergoed door de gemeente of een andere instantie. Stichting Budgethulp helpt ook bij het aanvragen van deze vergoeding. 

De tarieven voor Bewindvoering en Curatele worden jaarlijks bepaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Stichting Budgethulp behoudt zich het recht om de tarieven periodiek te indexeren conform voorschriften van Horus.
Voor alle vormen van budgethulp geldt een eenmalig starttarief en vervolgens een maandtarief en bij opheffing een eenmalig beëindigingstarief. Voor veel cliënten worden deze kosten echter grotendeels of volledig vergoed door de Gemeente.

Stichting Budgethulp biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze vergoeding.
Wanneer de kosten een belemmering vormen, kunnen individuele afspraken over de betaaltermijnen worden gemaakt.
De tarieven voor budgetbeheer en bewindvoering zijn vanaf 1 januari 2019 vrijgesteld van BTW. Voor curatele en mentorschap geldt vooralsnog deze vrijstelling niet.

tarieven

Wilt u weten welk tarief op uw situatie van toepassing is?

Maak gebruik van ons aanmeldspreekuur voor een gesprek op de voor u dichtstbijzijnde locatie Stichting Budgethulp. Een gesprek tijdens het aanmeldspreekuur is gratis.

Klik hieronder om de tarievenkaart te downloaden.

tarieven 2023 Stichting budgethulp