Budgetbeheer

Budgetbeheer is het (tijdelijk) beheren van het inkomen van de cliënt en het verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de cliënt op basis van een overeenkomst met de cliënt. Elke cliënt in budgetbeheer heeft een vaste budgetbegeleider (budgetbeheerder) die zorg draagt voor de uitvoering van de afspraken uit het budgetplan.

Met een budgetbeheerrekening zorgt de budgetbegeleider elke maand voor betaling van de afgesproken lasten, zoals vastgelegd in het individuele budgetplan. Daarnaast ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks een deel van het inkomen als huishoudgeld of leefgeld.
De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een inkomen en/of voldoende saldo.  Rood staan is niet mogelijk.

Bij problematische schulden werkt Stichting Budgethulp altijd samen met een instelling voor schuldhulpverlening. Voor Maassluis is dit Stroomopwaarts en voor Delft is dit Gemeente Delft.

Budgetbeheer aanvragen?

Budgetbeheer Stichting Budgethulp

Voor budgethulp Maassluis:

Voor budgethulp Delft:

Maassluis:
Sla het op en stuur naar: aanmeldingmaassluis@stichtingbudgethulp.nl

Delft:
Sla het op en stuur naar: aanmeldingdelft@stichtingbudgethulp.nl

%d bloggers liken dit: