Missie

Onze missie: “Het bieden van ondersteuning aan mensen met financiële problemen, al dan niet ten gevolge van een beperking, middels budgetbeheer en budgetbegeleiding.
Stichting Budgethulp werkt vanuit respect voor de autonomie en capaciteiten van de cliënt. Daar waar mogelijk draagt zij bij aan de vergroting van de vaardigheden en zelfstandigheid van de cliënt”.

Klik op de button en download het organigram van Stichting Budgethulp