Over ons

Over ons

Stichting Budgethulp is voortgekomen uit Stichting Onder Een Dak (Stoed), een regionale instelling voor begeleiding van mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

Over ons Stoed
Over ons Stichting Budgethulp

De vraag naar budgethulp is in de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom is eind 2010 een aparte stichting (Stichting Budgethulp Stoed) opgericht, binnen de holding van Stoed. Vanaf 1 januari 2015 is Stichting Budgethulp verzelfstandigd en heten wij Stichting Budgethulp.

Zowel medewerkers als management hebben jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen met financiële problemen en in de omgang met mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek.

Missie

“Het bieden van ondersteuning aan mensen met financiële problemen, al dan niet ten gevolge van een beperking, middels budgetbeheer en budgetbegeleiding.
Stichting Budgethulp werkt vanuit respect voor de autonomie en capaciteiten van de cliënt. Daar waar mogelijk draagt zij bij aan de vergroting van de vaardigheden en zelfstandigheid van de cliënt”.

Klik op de button en download het organigram van Stichting Budgethulp.