Diensten

Voor wie werkt Stichting Budgethulp?

Wij richten ons graag op personen die zichzelf aanmelden én gemotiveerd zijn om mee te werken aan de oplossing of voorkoming van de financiële problemen.
Het is echter ook mogelijk dat een familielid, gemeente, werkgever, hulpverleningsinstelling of woningcorporatie een persoon aanmeldt voor budgethulp. Ook dan is de motivatie van de persoon zelf om mee te werken een belangrijke voorwaarde om goede resultaten te behalen.

Waar vindt u de Stichting Budgethulp?

Persoonlijk contact tussen cliënt en budgetbegeleider bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom richten wij ons in principe op een werkgebied in de omgeving van haar kantoorlocaties in Maassluis en Delft. Daarnaast zijn wij actief in Westland, Midden-Delfland, Vlaardingen, Schiedam en Den Haag.

Omgaan met schulden

Veel van de personen die zich aanmelden hebben te maken met schulden. Hoewel de dienstverlening van ons een belangrijke rol speelt bij het oplossen van deze schulden, is de stichting niet de instantie die een schuldregeling opstelt.

Wij werken in diverse gemeentes nauw samen met organisaties voor schuldhulpverlening. Het opstellen van de schuldregeling is de taak van de schuldhulpverlenende organisatie. Ook hier geldt dat motivatie en medewerking van de cliënt belangrijke voorwaarden zijn voor het welslagen van het traject.

De kwaliteit is een feit

Stichting Budgethulp is lid van de Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus).

De vormen van budgethulp:

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen met: Wanneer de financiële belangen onder bewind zijn gesteld mag die persoon niet meer zelfstandig beslissen over aankopen of verkopen. Beschermingsbewind wordt…

Verder lezen

Budgetbeheer

Budgetbeheer is het (tijdelijk) beheren van het inkomen van de cliënt en het verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de cliënt op basis van een overeenkomst met de cliënt. Elke cliënt in budgetbeheer heeft een vaste budgetbegeleider (budgetbeheerder) die zorg draagt voor de uitvoering van de afspraken…

Verder lezen

Mentorschap

Wat is mentorschap? Mentorschap binnen de zorgsector speelt een cruciale rol bij het coördineren van beslissingen met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van cliënten. Het is een proces waarbij een mentor wordt aangesteld om dit traject te begeleiden en actieve betrokkenheid van de cliënt te bevorderen. Hierdoor…

Verder lezen

Curatele

Voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen kunnen onder curatele gesteld worden. De wet spreekt van een meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, verkwisting of drank/drugsgebruik, waardoor die persoon, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk…

Verder lezen

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is het doelgericht begeleiden en ondersteunen van een leerproces van de cliënt in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven. Het stimuleren van kennis, vaardigheden en inzicht bij de cliënt, zodat de cliënt na verloop van tijd in staat is om zelfstandig: Budgetbegeleiding vindt bij voorkeur plaats…

Verder lezen

terug naar boven

%d bloggers liken dit: