Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is het doelgericht begeleiden en ondersteunen van een leerproces van de cliënt in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven. Het stimuleren van kennis, vaardigheden en inzicht bij de cliënt, zodat de cliënt na verloop van tijd in staat is om zelfstandig: Budgetbegeleiding vindt bij voorkeur plaats in combinatie met budgetbeheer.

Curatele

Voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen kunnen onder curatele gesteld worden. De wet spreekt van een meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, verkwisting of drank/drugsgebruik, waardoor die persoon, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Iemand dieMeer lezen over “Curatele”

Mentorschap

Wat is mentorschap? Mentorschap binnen de zorgsector speelt een cruciale rol bij het coördineren van beslissingen met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van cliënten. Het is een proces waarbij een mentor wordt aangesteld om dit traject te begeleiden en actieve betrokkenheid van de cliënt te bevorderen. Hierdoor wordt de afstemming van beslissingenMeer lezen over “Mentorschap”

Budgetbeheer

Budgetbeheer is het (tijdelijk) beheren van het inkomen van de cliënt en het verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de cliënt op basis van een overeenkomst met de cliënt. Elke cliënt in budgetbeheer heeft een vaste budgetbegeleider (budgetbeheerder) die zorg draagt voor de uitvoering van de afspraken uit het budgetplan. Met een budgetbeheerrekeningMeer lezen over “Budgetbeheer”

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen met: Wanneer de financiële belangen onder bewind zijn gesteld mag die persoon niet meer zelfstandig beslissen over aankopen of verkopen. Beschermingsbewind wordt ingesteld door uitspraak van deMeer lezen over “Beschermingsbewind”